Privacy beleid


Vzw ZukZuk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website.

Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch), locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.

Voor een inschrijvingen als vrijwilliger in de community #Vlaanderen Helpt vragen wij een rijksregisternummer om de vrijwilligersverzekering in orde te brengen (dit wordt in orde gebracht door lokale overheden, niet door vzw ZukZuk. Vzw ZukZuk is, buiten het doorgeven van het rijksregisternummer aan de juiste overheidsinstantie(s) in geen geval aansprakelijk voor zaken die betrekking hebben op de vrijwilligersverzekering).


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vzw ZukZuk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzenden van onze nieuwsbrief, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten, u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Vzw ZukZuk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Vzw ZukZuk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vzw ZukZuk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Vzw ZukZuk verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vzw ZukZuk gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast worden ook enkel analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vzw ZukZuk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zukzuk.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vzw ZukZuk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zukzuk.be